Contemporary Dance

Contemporary Dance

Co znamená Contemporary Dance?

Contemporary dance je velmi široký pojem a jeho pojetí vždy záleží na osobě lektora či tanečníka. Tvůrčím způsobem zkoumá a experimentuje s možnostmi těla, s hudebním materiálem, s různými kvalitami pohybu. Contemporary dance taneční projev nijak nelimituje. Pro pojem contemporary dance se dříve používal pojem moderní, výrazový tanec, který tento taneční styl  dobře vystihuje. Contemporary dance není uzavřený systém pohybů či krokových technik, z tohoto pohledu se nedá přirovnat k ničemu, protože může být každou chvíli něčím jiným.

ProžijSvobodu

V  mých kurzech contemporary dance se spíše než s drilem, který vede k dokonalému pohybu a výkonu, setkáte s podporou pro váš taneční prožitek. Lekce jsou vedeny tak, aby se taneční techniky staly užitečným nástrojem k vlastní svobodné expresi. Vede k uvolnění inspiračních zdrojů v každém tanečníkovi, tanec se stává plně přítomným prožitkem, který uvolňuje, zbavuje se studu a umožňuje plně a celistvě vyjádřit vlastní emoce v osobitém pojetí.

Jóga a tanec se výborným způsobem překrývají a doplňují. Jóga nevrcholí v žádné expresivní fázi, je vnitřním tancem a zastupuje tu část sebevnímání, která je čistě introvertní. S tancem se potkává v jakémsi stádiu pučení před rozkvětem. Tancem se usebrání transformuje do vnějšího projevu. Skryté se stává viditelným. Klid a ladnost myšlení se dere na povrch v podobě plně vědomého pohybu.

ProžijUvolnění

Na lekcích je pro mě důležité poskytnout bezpečné zázemí a být dobrými průvodci. Snažím se iniciovat vzájemnou podporu účastníků tak, aby se vytvořil přátelsky kolektiv. Začátečníkům pomáhám s technickou výbavou pro první krůčky k uvolnění paží, šíje, boků a postupně celého těla. Pracuji s různými technikami a přístupy současného tance jako je floorwork (vztah těla a země), kontaktní improvizace (pohyb s partnerem) a především improvizace samotná (pohyb vycházející z vlastních představ, imaginace), prostřednictvím které vedu tanečníky k samostatné tvorbě a autentickému a nezávislému projevu. Mélekce a kurzy jsou otevřeny naprosto všem, jsou zbaveny požadavků na věk či předešlou taneční zkušenost, začít tančit může opravdu každý a kdykoliv.

ČastéDotazy

 • Kde se kurzy Contemporary konají?

  V semestru podzim 2018 probíhají kurzy ve studiu Street Soul na adrese Náměstí SNP 32, Brno.

  Kurz jógy se koná ve studiu Pfeferonka Yoga Centrum na adrese Jugoslávská 5, Brno.

 • Budou i lekce nebo kurzy jógy?

  Ano, od října 2018 začínám opět vést pravidelné kurzy tance i jógy. S ohledem na čas, který chci strávit s naším synem, však aktuálně povedu kurzy pouze dva.

 • Co si mám vzít na sebe?

  Pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře. Tancujeme bez bot, naboso či v ponožkách. Je vhodné brát si s sebou více vrstev. Náplň lekce se může lišit, někdy je více dynamická, jindy relaxační, a pro tu je vhodné mít teplejší oblečení.

 • Musím umět tancovat?

  Pro to, abyste se v mých kurzech, a především v těch, které jsou určeny začátečníkům, začali tančit, není potřeba předešlé zkušenosti. Důležité je Vaše rozhodnutí začít. Mé kurzy nejsou omezeny věkem ani pohlavím. Věkové rozpětí v našich kurzech je zhruba od 16 do 50 - 60 let.

 • Chci začít tančit, ale pořád se ostýchám.

  Vězte, že ostych a obavy jsme zažívali každý. V mých kurzech se však nemusíte obávat hodnocení, každý jsme jiný, máme jiné zkušenosti, fyzické možnosti. Jako lektor Vás budu respektovat, mou snahou je Vás postupně a pozvolna od ostychu uvolnit a umožnit Vám plný prožitek a radost z tance. První krok však musíte udělat Vy sami :-)

 • Kdy se mohu přihlásit do kurzu „pokročilých“?

  Kurzy pro pokročilejší jsou doporučeny těm, kteří už s tancem mají zkušenost, navštěvovali nějaké lekce nebo alespoň po dobu jednoho semestru navštěvovali nějaký z kurzů s Dash či lektorek Dashdance.

 • Chci se přihlásit do kurzu, ale zjistím, že je obsazený, co můžu udělat?

  Napište mi, že máte zájem o kurz: dagmar.voudouragkaki@gmail.com

  Někdy se stane, že daný účastník v kurzu dlouhodobě onemocní a nemůže pokračovat. V tom případě se můžete po domluvě přidat i během kurzu. Jakmile se bude blížit zápis do dalších kurzů, budete o tom informováni.

 • Co když zameškám lekci?

  Můžete místo sebe poslat náhradu. Náhrady na jiných kurzech v jiném čase nejsou možné, také proto, že v semestru podzim 2018 probíhá pouze jeden kurz tance a jeden kurz jógy.

 • Jak dlouho trvají lekce?

  Lekce contemporary dance probíhají obvykle v délce 90 min. Délka trvání lekce je vždy uvedena u daného kurzu.

 • Jak dlouho trvají kurzy?

  Aktuálně probíhají kurzy contemporary dance v semestru podzim od 1. 10. do 19. 12. 2018.

 • Budou pokračovat open classy contemporary?

  Ano, kromě stálých kurzů mám v plánu během podzimu udělat 1-2 open class.