Contemporary Dance

Contemporary Dance

Co znamená Contemporary Dance?

Contemporary dance je velmi široký pojem a jeho pojetí vždy záleží na osobě lektora či tanečníka. Tvůrčím způsobem zkoumá a experimentuje s možnostmi těla, s hudebním materiálem, s různými kvalitami pohybu. Contemporary dance taneční projev nijak nelimituje. Pro pojem contemporary dance se dříve používal pojem moderní, výrazový tanec, který tento taneční styl  dobře vystihuje. Contemporary dance není uzavřený systém pohybů či krokových technik, z tohoto pohledu se nedá přirovnat k ničemu, protože může být každou chvíli něčím jiným.

ProžijSvobodu

V  mých kurzech contemporary dance se spíše než s drilem, který vede k dokonalému pohybu a výkonu, setkáte s podporou pro váš taneční prožitek. Lekce jsou vedeny tak, aby se taneční techniky staly užitečným nástrojem k vlastní svobodné expresi. Vede k uvolnění inspiračních zdrojů v každém tanečníkovi, tanec se stává plně přítomným prožitkem, který uvolňuje, zbavuje se studu a umožňuje plně a celistvě vyjádřit vlastní emoce v osobitém pojetí.

Jóga a tanec se výborným způsobem překrývají a doplňují. Jóga nevrcholí v žádné expresivní fázi, je vnitřním tancem a zastupuje tu část sebevnímání, která je čistě introvertní. S tancem se potkává v jakémsi stádiu pučení před rozkvětem. Tancem se usebrání transformuje do vnějšího projevu. Skryté se stává viditelným. Klid a ladnost myšlení se dere na povrch v podobě plně vědomého pohybu.

ProžijUvolnění

Na lekcích je pro mě důležité poskytnout bezpečné zázemí a být dobrým průvodcem. Snažím se iniciovat vzájemnou podporu účastníků tak, aby se vytvořil přátelsky kolektiv. Začátečníkům pomáhám s technickou výbavou pro první krůčky k uvolnění paží, šíje, boků a postupně celého těla. Pracuji s různými technikami a přístupy současného tance jako je floorwork (vztah těla a země), kontaktní improvizace (pohyb s partnerem) a především improvizace samotná (pohyb vycházející z vlastních představ, imaginace), prostřednictvím které vedu tanečníky k samostatné tvorbě a autentickému a nezávislému projevu.

Mé lekce a kurzy jsou otevřeny naprosto všem, jsou zbaveny požadavků na věk či předešlou taneční zkušenost, začít tančit může opravdu každý a kdykoliv.

ČastéDotazy

 • Probíhají aktuálně lekce jógy?

  Ano, lekce jógy probíhají až do konce roku, vždy ve středu 17:30—19:00 h, ve studiu NamOMent, Veveří 39. Jsou vedeny v poklidném a vlídném tempu tak, aby je zvládli i začátečníci. Důležitou součástí těchto lekcí je hluboká vedená závěrečná relaxace.

 • Kde se kurzy Contemporary konají?

  Aktuálně probíhají pouze otevřené lekce tance a jógy ve studiu Yoga iD každé úterý v 17:00—18:30 h. Přijď, s radostí Tě provedu tancem.

 • Co si mám vzít na sebe?

  Pohodlné oblečení, ve kterém se cítíš dobře. Tancujeme bez bot, naboso či v ponožkách. Je vhodné brát si s sebou více vrstev. Náplň lekce se může lišit, někdy je více dynamická, jindy relaxační, a pro tu je vhodné mít teplejší oblečení.

 • Musím umět tancovat?

  Pro to, abys v mých kurzech začal/a tančit, není potřeba předešlé zkušenosti. Důležité je Tvé rozhodnutí začít. Mé kurzy nejsou omezeny věkem ani pohlavím. Udělej první krok a pak už to nechej na mě.

 • Chci začít tančit, ale pořád se ostýchám.

  Věz, že ostych a obavy jsme zažívali každý. V mých kurzech se však nemusíš obávat hodnocení, každý jsme jiný, máme jiné zkušenosti, fyzické možnosti. Jako lektor Tě budu respektovat, mou snahou je Tě postupně a pozvolna od ostychu uvolnit a umožnit Ti plný prožitek a radost z tance.

 • Kdy se mohu přihlásit do kurzu „pokročilých“?

  Kurzy pro pokročilejší jsou doporučeny těm, kteří už s tancem mají zkušenost, navštěvovali nějaké lekce nebo alespoň po dobu jednoho semestru navštěvovali kurz s Dash.

 • Chci se přihlásit do kurzu, ale zjistím, že je obsazený, co můžu udělat?

  Napiš mi, že máš zájem o kurz: dagmar.voudouragkaki@gmail.com

  Někdy se stane, že daný účastník v kurzu dlouhodobě onemocní a nemůže pokračovat. V tom případě se můžeš po domluvě přidat i během kurzu. Jakmile se bude blížit zápis do dalších kurzů, napíšu Ti.

 • Jak dlouho trvají lekce?

  Lekce contemporary dance probíhají obvykle v délce 75 - 90 min. Délka trvání lekce je vždy uvedena u daného kurzu.

 • Budou další víkendové pobyty s tancem a jógou Nadechni se a leť?

  Jasně! Naše oblíbené víkendové pobyty se budou konat v těchto termínech:

  2. 6.—5. 6. 2022 Usedlost Lozice
  3. 8.—7. 8. 2022 Usedlost Lozice